Introduktionsutbildning

Introduktions
utbildning

Introduktionsutbildningen för handledare och elev vid privat övningskörning innehåller tre delar:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Coronainformation

Vi har genomfört flera åtgärder för att minska smittspridningen. En av förändringarna är att vi har halverat antalet deltagare vid samtliga kurser.

Från och med 3 maj kommer priset  temporärt vara 590kr per deltagare pga av ökade omkostnader. Så att vi fortsatt kan erbjuda ett stort utbud av kurser med mindre deltagarplatser.

Tre lektionstimmar

Rolig, intressant och lärorik introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning.

En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter utbildningen rapporterar vi digitalt ett intyg till Transportstyrelsen att kursen är genomförd. Ansökan om godkännande som handledare vid privat övningskörning ska skickas in till myndigheten.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. Utbildningen får inte ske på distans utan det ska vara lärarledda lektioner.

Ansökningar online

Enklast och snabbast görs ansökningar för körkortstillstånd och handledarskap via internet hos Transportstyrelsen. Du behöver inte logga in eller ha e-legitimation.
Där kan du om så önskas även beställa blanketter med dina personliga uppgifter, men räkna då med betydligt längre ansökningstid.
Syntestundersökning kan göras hos oss på trafikskolan.

Anmälan till kurs gör ni i första hand via vår E-butik / kurser, alternativt via anmälningsformulär eller telefon 013-31 11 90. Kursavgift 490kr/deltagare

Ett godkännande som handledare gäller i fem år förutsatt att körkortet inte återkallas. Du behöver inte ansöka om nytt godkännande som handledare om elevens körkortstillstånd måste förnyas under tiden ditt godkännande är giltigt.

Om du godkänts som handledare för en elev före den första februari 2012 gäller det godkännandet för just den eleven utan tidsbegränsning, förutsatt att ditt körkort inte återkallas.

Tyvärr kan man inte ta med barn eller andra anhöriga som inte ska gå kursen.