Krav på STR-trafikskola

Krav på STR-trafikskola. Vi följer självklart alla kraven från Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) och vill även vara med och utveckla branschen i en positiv utveckling. Nedan följer de krav du som elev kan förvänta dig och ställa på en trafikskola tillhörande STR.

Krav på STR-trafikskola

En STR-trafikskola ska:

 • Överlämna informationsfolder till alla kunder
 • Tillhandahålla kunden en individanpassad utbildning med ett för kunden lämpligt material
 • Vår informationsfolder följer alla krav och dessa är:
 • Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning och även en kostnadsberäkning av detta
 • Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och svårare situationer i trafiken
 • Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner
 • Du får information om hur du på bästa sätt hanterar mörkerkörning

Du får tydlig information om:

 • Vilka tider lärarna är tillgängliga för körlektioner
 • Trafikskolans personal. Vilka tider som receptionen är bemannad
 • När och hur du kan göra körkortstester
 • STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner

Du får tydlig information om priser där det framgår:

 • Ordinarie pris, körlektionens längd
 • Hur många teorilektioner som ingår i kursen
 • Hur lång tid varje enskild teorilektion omfattar
 • Vilket utbildningsmaterial som ingår

Som guldmedlem intygas även att vi:

 • är ett företag med stabil ekonomi
 • är aktiva i vårt kvalitétsarbete
 • använder digitala verktyg för bättre kundservice
 • har ett nöjdkundindex (NKI) på över 70
 • uppfyller STR:s miljömål

Här kan du läsa med om STR