EcoDriving

TÄNK PÅ MILJÖN

EcoDriving är ett utbildningspaket som lär- och motiverar dig att köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan.

EcoDriving vänder sig till privatpersoner, företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam körning.

Kontakta oss för en utförlig beskrivning av vårt kursupplägg samt priser.

Ta del av vårt Kursupplägg här.

EcoDriving logga