Riskutbildning 1

Riskutbildning del 1 som är en obligatorisk teoretisk utbildning när man tar sitt körkort för personbil. "Riskettan" sker i grupp med maximalt 16 deltagare per tillfälle och utbildningstiden är tre timmar, exklusive raster. För att bli godkänd måste du som elev aktivt delta i de diskussioner och övningar som ingår i kursen.“Riskettan” ger eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet påverkar sin förmåga som förare samt hur man påverkas av attityder och beteenden.

Kursen går du hos oss på trafikskolan

Coronainformation

Vi har genomfört flera åtgärder för att minska smittspridningen. En av förändringarna är att vi har maximerat till sju deltagare vid samtliga kurser.

Från och med 24 november kommer priset  temporärt vara 990kr per deltagare pga av ökade omkostnader. Så att vi fortsatt kan erbjuda ett stort utbud av kurser med mindre deltagarplatser.

Både riskutbilsning del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan kunskapsprov och körprov genomförs. Mer information hittar du hos Transportstyrelsen.

Som inskriven elev bokar tid för riskutbildning via elevcentralen eller kontakta receptionen för bokning och mer information.

Du behöver inte vara inskriven på skolan för att boka kursen, anmälan gör du via vår E-butik