Handledare

Introduktionsutbildning för
handledare och elev vid privat övningskörning

550:- per deltagare
Vi håller utbildningen på distans med hjälp av verktyget Zoom. 16 deltagare per utbildningstillfälle -  Legitimation är obligatoriskt för alla deltagare och visas innan kurs i kameran

36