Handledare

Introduktionsutbildning för
handledare och elev vid privat övningskörning

650:- per deltagare
Vi håller utbildningen på plats på Ingelas.

 Legitimation är obligatoriskt för alla deltagare och visas innan kurs

36